pict
Vyhledávání

 

KONTAKT

 

 

Neptun Harfa s.r.o.

Na Harfě 929/12

190 00, Praha 9 - Vysočany

 

Telefon:

266 035 620, 777 305 080

 

Provozní doba:

Po-Pá 7:00-18:00

 

více kontaktů zde:

 

 

Aktuální cena LPG na

naší čerpací stanici.

 

16,90 Kč/l

-------------------------

16,40 Kč/l

 

Po přestavbě na LPG,

obdrží každý náš zákazník

trvalou slevu 0,50Kč/l.

 

 

Jsme autorizovaný servis

LPG systémů STAG.

 

 

Naši dodavatelé:

 

 

 

 

pict
Často hledané
pict
Přihlášení/odhlášení
pouták

Problémy s motorem

- Problémy při startování...
Potíže při startování; je-li motor příliš zahřátý nebo naopak zcela studený, nenastartuje vůbec.

- Špatné hospodaření s palivem...
Vozidlo dává dobrý výkon, ale spotřebuje příliš velké množství paliva.

- Příliš velké výfukové emise...
Selhání z pohledu výfukových emisí; žádné seřízení není možné. Selhání lambda sondy nebo katalyzátoru.

- Problémy s volnoběhem...
Nepravidelný volnoběh, nestabilní chod, vynechávání, klepání; seřízení problém neřeší.

- Nedostatečný výkon...
Nedostatek výkonu, nevýrazná místa na výkonnostní křivce, špatná reakce na přidání plynu, automobil nejede jak
dřív.
- Špatné provozní vlastnosti...
Automobil nedává stabilní výkon, jeho motor při zátěži klepe, má nepravidelný chod a reakci na přidání plynu.

- Varovné chybové kódy řídící jednotky...
Chybový kód upozorní na selhání v souvislosti s lambda sondou nebo směsí vzduch / benzín, ale kontroly žádnou
chybu neodhalí.

 

Příznak, příčina, důsledek, výsledek?

- Netěsnost vstřikovacího ventilu způsobí:
Navlhnutí stěn potrubí s následkem vzniku problémů při startování, zanášení sacího ventilu a jeho zablokování,
vymletí vrtání s následkem ztráty komprese, nános na kyslíkovém čidle s následkem pomalé reakční doby lambda sondy a zanesení nebo selhání výfuku z katalyzátoru s následkem závažné ztráty výkonu nebo nemožnosti nastartovat.
- Špatná distribuce a rozprach paliva způsobí:
Všechny výše uvedené problémy plus příliš vysoké emise výfukových zplodin, špatné hospodaření s palivem,
problémy s volnoběhem, nedostatek výkonu, špatné provozní vlastnosti.
- Nestálý přívod paliva způsobí:
Příliš vysoké emise výfukových zplodin, problémy s lambda sondou a s výfukem z katalyzátoru, problémy s
volnoběhem, nedostatek výkonu, špatné provozní vlastnosti.

 

Zapalovací svíčky - jaká je příčina?

1

 

Technický pokrok - příspívá k problému?

Konstrukce motorů
- všechna vozidla mají v současnosti vstřikování paliva

- regulace lambda sondou
- motory pracují s mnohem chudší směsí
- snížení emisí výfukových plynů

- delší servisní intervaly
- zlepšené hospodaření s palivem
- vyšší výkon

 

Aditiva do paliv
- nižší obsah uhlíku
- čistější životní prostředí
- menší opotřebení motoru
- zlepšení výkonu a hospodaření s palivem

 

Konstrukce karosérie
- lepší aerodynamika
- odvod studeného vzduchu mimo prostor motoru
- motory pracující na vyšší teplotu
- "připečené" chemikálie

 

Jízdní podmínky
- ucpané komunikace
- povětrnostní podmínky

- nedostatečná údržba

 

Vlivy kontaminace vstřikovače
Tato zvětšená část vytvořeného obrazce rozstřiku ukazuje účinky, jaké má kontaminace na FDF. Kontaminace
zvyšuje povrchové pnutí mezi palivem a tělesem vstřikovače, což má za následek vznik odporu působícího na kapičky paliva, který způsobí zvětšení jejich velikosti a hmotnosti.

1

Co způsobuje kontaminaci?
Špatná kvalita paliva!

1

Problémy související se spalováním
Rozpoznejte příznaky

- Startování
- Volnoběh
- Výkon
- Hospodárnost
- Provozní vlastnosti
- Emise
- Selhání lambda sondy
- Selhání katalyzátoru
- Rozsvícení kontrolky "Závady motoru" (MIL)

 

Problémy související se spalováním
Přívod čeho z níže uvedených je příčinou
Všechny by mohly být příčinou společně / jednotlivě

 VzduchEl.energiePalivo
Startováníooo
Volnoběhooo
Výkonooo
Hospodárnostooo
Provozní vlastnostiooo
Emiseooo
Selhání lambda sondyooo
Selhání katalyzátoruooo
Rozsvícení kontrolky "Závady motoru"ooo

Fotogalerie

Co způsobuje jeho kontaminaci
Co způsobuje jeho kontaminaci
Vlivy kontaminace
Vlivy kontaminace
Zapalovací svíčky
Zapalovací svíčky

NEPTUN HARFA s.r.o., Na Harfě 929/12, 190 00 Praha 9 – Vysočany, Tel: 266 035 620, mob: 777 305 080, webmaster: info@neptun-harfa.cz, powered on bubileg cms v2.14L     slovník pojmů